ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pomoc nauczyciela

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: ul. Bydgoska 1 11-400 Kętrzyn

Wymiar etatu: 40h

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej

Data udostępnienia: 2016-08-16

Ogłoszono dnia: 2016-08-16 przez Ewa Stadnicka

Termin składania dokumentów: 2016-08-23 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor szkoły

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
  2. Kurs z oligofrenopedagogiki

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pomoc nauczyciela

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

40 h - etat

V. Wymagane dokumenty:

  1. Dyplom ukonczenia studiów pedagogicznych
  2. Certyfikat ukończenia kursu z oligofrenopedagogiki
  3. Podanie o pracę
  4. CV
  5. Zaświadczenie o niekaralności

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-08-23 12:00:00
b. Sposób:
Osobiście/poczta elektroniczna: sp3ketrzyn@wp.pl
c. Miejsce:
Sekretariat szkoły
« powrót do poprzedniej strony